Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 10 2018

5139 3e4d 500
Reposted byhereyesrzzkropka
1882 f3f8 500
by INDIGO
Reposted fromcorvax corvax viamllescribbler mllescribbler
9798 e5a1
Reposted fromkarahippie karahippie vianezavisan nezavisan

November 09 2018

Lubię noc. O trzeciej nad ranem można robić i mówić rzeczy, których nie da się robić czy mówić o trzeciej po południu.
— N. Roberts
Reposted fromborn2die born2die viakitsunesoba kitsunesoba

November 08 2018

-Gdybyśmy się zakochiwali wyłącznie w ludziach, którzy są dla nas stworzeni - powiedział - nie byłoby tego całego zamieszania wokół miłości. 
— Amor Towles
masochiści tak mają - wspominają i tęsknią.
— 12;34.
Reposted fromalevue alevue viadejno dejno
6783 429f 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viadejno dejno
Przypomniało mi się to w samą nieporę.
— Edward Stachura
Reposted fromnezavisan nezavisan viadejno dejno
(...) Paradoksalnie - gdy masz depresyjną osobowość, lepiej dajesz sobie radę z przewlekłym bólem. Lepiej dajesz sobie radę z sytuacjami, które nie dają nadziei na poprawę.
— Jonathan Franzen (wysokie obcasy nr 15)
Reposted fromrollinsonowa rollinsonowa viadejno dejno
Skoro Ty jesteś dziwna i ja jestem dziwny, to się wspaniale składa, razem zadziwmy świat.
— T. Różycki

 

hamletyzować-

przeżywać rozterki wewnętrzne, rozstrząsać, analizować, nie mogąc powziąć decyzji, nie umiejąc zdecydować się na czyn
Kopernik nie miał racji.
Wszechświat
obraca się wokół ciebie.
— Krystyna Gucewicz
Reposted frompasazerka pasazerka viagregorczykm gregorczykm
Reposted frompsychedelix psychedelix
8947 84f6
Reposted fromojejkujejku ojejkujejku viapsychedelix psychedelix
7979 2581 500
Reposted frombluuu bluuu viamops mops
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl