Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2019

4467 bf1f 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viacristinaa cristinaa
1393 ee67
Reposted frompredictableannie predictableannie vianuwanda nuwanda
1791 0ad5 500
Reposted fromclitoris clitoris viahereyes hereyes
Reposted fromsofakissen sofakissen viahereyes hereyes
Obdarz rozmówcę przestrzenią, w której może on zaistnieć.
— Eckhart Tolle
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
2753 cfa2 500
Reposted fromszerszer szerszer
9135 9c27
Reposted fromerial erial viakateistrue kateistrue
Od środka. Od spodu. Od duszy samej. Nieochota.
— mrożek.
Reposted fromrol rol
Odessa, tramwaj linii 20 jedzie przez chaszcze rosnące na bagnach przy ulicy Chadżibejskiej.
Reposted fromppiotrus ppiotrus viaponurykosiarz ponurykosiarz
5676 5f38 500
Reposted fromEtnigos Etnigos
8539 2714
Don't confuse "nudism" or "naturism" with libertinism 
Reposted frompaulodaido paulodaido viaeromania eromania
Lubiliśmy się, ale nie chodziliśmy ze sobą, choć możliwe było, że zaczniemy. Oboje byliśmy samotni i potrzebowaliśmy kogoś, do kogo można się przytulić.
— Kronika ptaka nakręcacza, Haruki Murakami
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy viaczesciczolem czesciczolem
1889 edb1
Reposted fromsavatage savatage viarocktenner rocktenner
4836 6e73 500
Reposted fromfapucino fapucino viapotatos potatos

July 22 2019

5157 5d61 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
Ja się czuję bardzo bezpiecznie, jak jestem sam. Najwięcej. Bardzo mi jest dobrze ze sobą samemu. Ja od razu powiem temu, który mnie odkryje, żeby się na mnie nie gniewał, jak sobie będę odchodził trochę co jakiś czas.
— Edward Stachura "Opowiadania"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaDaisy88 Daisy88

Lubię krótką przypowieść o tym, jak pewien mężczyzna długo szukał właściwej partnerki. Przychodzi do mędrca i żali się, że tyle razy szukał, tyle razy się rozczarował, no i co ma zrobić, żeby znaleźć wreszcie idealną żonę. Mędrzec odpowiada: "To jest bardzo proste, tylko powiedz mi, jakiej kobiety szukasz''. "Mądrej, kochającej, ciepłej, pogodnej, wiernej, samodzielnej, silnej''. I jeszcze przez dłuższą chwilę rozmaite jej cechy wyliczał. Na to mędrzec: "To naprawdę świetny wybór, znakomity, ale jeśli chcesz znaleźć taką kobietę, to musisz sam się taki stać. I wtedy znajdziesz z całą pewnością.

My się, niestety, często dobieramy w związki na zasadzie "wiódł ślepy kulawego" i po jakimś czasie ten ślepy mówi z pretensją: "Ty jesteś jakoś za bardzo kulawy!'', a tamten odpowiada: "A ty za bardzo ślepy!''. I na tym się kończy zabawa".

— Wojciech Eichelberger
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaDaisy88 Daisy88
3388 8a06
Reposted fromsavatage savatage viatomesh tomesh
Ludzie często w nocy mają zupełnie inne emocje niż rano.
— J.L Wiśniewski "Los powtórzony".
Za długi był nasz uścisk. Dokochaliśmy się do kości.
— Anna Świrszczyńska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl