Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
JANIS JOPLIN.
6326 ab5a 500
Reposted fromnowaktualny nowaktualny viahormeza hormeza
Jestem niczyj. Jestem nikim. 
Pustka ubrana w ciało. 
Dlaczego więc czuję wszystko, jakbym był wywynięty na zewnątrz i czuł wszystko?
Reposted fromnowaktualny nowaktualny viahormeza hormeza
A najgorszy jest ten moment, w którym cios już padł. I zwierzę w tobie chce udowodnić, że zasługujesz na więcej. Zimne opanownie, wilczy uśmiech sam wypełza na moją twarz. Poza moją świadomością. Cichy, gardłowy śmiech. To maska, obrona, czy to ja sam? Zwierzę wypełza na wierzch i ironią i dystansem na obliczu prowokuje "no dalej, uderz jeszcze raz, no dalej, zamachnij się i zobacz, jak mało mnie to obchodzi". Cudza agresja, obraza budzi we mnie jeszcze większego prowokatora. "Gryź, gryź, niech mnie boli. Ja pokażę ci, jak ten ból mnie mało obchodzi, bo jesteś dla mnie niczym. To sprawi, że ciebie zaboli jeszcze bardziej".  To gra w której prawie zawsze przez moment wygrywam. Ale tylko przez moment, bo potem nienawidzę siebie najbardziej na świecie. Jestem najgorszym gatunkiem człowieka. 
Reposted fromnowaktualny nowaktualny viahormeza hormeza
5580 681b 500
Reposted fromnowaktualny nowaktualny viahormeza hormeza
5822 03ff 500
Iness Rychlik "Target"
5542 981b 500
Zgaś, zgaś światło. 
5098 cfce 500

jellobiafrasays:

doors of perception (1970 ed., cover design by pat steir)

Reposted fromfloooo floooo viaszarykamien szarykamien
6515 c98c 500
Reposted fromtaras3 taras3 viakobiety kobiety
3212 6f2f 500

przeszły mnie dreszcze

chcę jeszcze
Reposted byMartwa13hormeza
Reposted fromFlau Flau vianowaktualny nowaktualny
7808 fcb1 500
Reposted fromdusielecc dusielecc vianowaktualny nowaktualny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...