Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Uderzam głową w mur. 
Reposted fromhrafn hrafn viakateistrue kateistrue
Reposted byjunior13hormeza
8119 06e9 440
Caitlyn Mwenifumbo
Brak mi chyba kogoś, kto zaspany wyjdzie z łóżka poszukać mnie, znajdzie tu, na werandzie i powie zgorszony: "Gdzie łazisz? W całym łóżku cię nie ma! Nie mogę bez ciebie spać!
— Małgorzata Kalicińska
Reposted bylottibluebelljunior13hormezaarrrrrrrr
coś się skończyło
nic się nie chce zacząć
— Tadeusz Różewicz
Reposted frominpassing inpassing viajuhasowa juhasowa
Italian Trulli
Reposted bytomeshdefinition-of-sexhormeza
7521 fc74 440
Reposted byblackandwhiteLiveInBlackAndWhiteemblemat
Reposted bytatuazehormeza
8945 0195 440
Reposted fromkarahippie karahippie viahrafn hrafn
Od stóp po czubek głowy ogarnia mnie poczucie bezsilności. Być, to za mało. Chcę zrobić więcej, nie mogąc nic. 
Reposted fromhrafn hrafn
Bobby
Reposted byliverpoolfc liverpoolfc
4397 5308 440
YNWA
Reposted byliverpoolfc liverpoolfc
9965 6f9a 440
Henri Gervex - Rolla - 1878 - Oil on canvas - 175 x 220 cm - Musée des beaux-arts de Bordeaux Warum es mir dieses Bild so angetan hat, kann ich leider nicht sagen. Ich liebe es einfach. Es erinnert mich an das Video zu einem polnischen Song von Patrycja Markowska feat. Artur Gadowski - Ocean, das ähnliche Szenen enthält, auch wenn sich die Protagonisten dort nicht im gleichen Raum aufhalten. Etwas zum Gucken und wieder und wieder genießen.
Reposted fromTheGallery TheGallery viaJessSilente JessSilente
O jak chciałbym uciec stąd
odkryć nowy piękny ląd
wziąć wódeczkę i fajeczki
to niezbędny plan ucieczki
— Zabili mi żółwia "Tratwa"
Reposted fromrichardm richardm vialottibluebell lottibluebell
Przypominam: umarłem. To było niedawno. 
Kochanymi rękami kopałaś mi grób;
I miałem śmierć jak nędznik, smutną i niesławną,
Jestem cieniem. I leżę jak cień u twych stóp.

Nikomu niepotrzebny w popiołach zagrzebię
Moje wiersze. I koniec. Urwała się nić.
Módl się za mną. To wszystko... Umarłem przez ciebie,
Chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa, Banita
Reposted fromlekkaprzesada lekkaprzesada viahormeza hormeza
4868 200e 440
Reposted fromfapchlupfap fapchlupfap viafapx fapx
4834 a821 440
Reposted frompiehus piehus viahrafn hrafn
6583 0ead 440
Reposted fromkarahippie karahippie viahrafn hrafn
9733 ab06 440
Reposted fromkarahippie karahippie viahrafn hrafn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl