Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

przeszły mnie dreszcze

chcę jeszcze
Reposted byMartwa13hormeza
Reposted fromFlau Flau viahrafn hrafn
7808 fcb1 450
Reposted fromdusielecc dusielecc viahrafn hrafn
Mam niejasne przeczucie z tyłu głowy, że coś okropnie przegapiłem. 
Reposted fromhrafn hrafn vialottibluebell lottibluebell
6078 a689 450
Reposted fromEtnigos Etnigos vialottibluebell lottibluebell
4945 c589 450
Reposted fromSturnus Sturnus vialottibluebell lottibluebell
1823 abc3 450
Reposted fromherecomeschaos herecomeschaos viaphilomath philomath
1834 8150 450
Reposted fromherecomeschaos herecomeschaos viaphilomath philomath
2369 d50b 450
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaphilomath philomath
0037 f0f9 450
Reposted fromeverybody-lies everybody-lies viaphilomath philomath
3728 0371 450
Reposted fromseaweed seaweed viakateistrue kateistrue
8468 4aa9 450

"Nie ma takiej chwili, aby wszystko było dobrze, spokojnie, aby o niczym nie trzeba było myśleć. Aby można było odetchnąć tym powietrzem, co pachnie jak miód – i być szczęśliwym. (...) Idę na daleki spacer".

Jarosław Iwaszkiewicz "Dzienniki 1911-1955"

Reposted fromhrafn hrafn viahavingdreams havingdreams
9618 6614 450
the-gates-of-dawn-1900-herbert-james-draper
Reposted fromTheGallery TheGallery viahrafn hrafn
Reposted fromshakeme shakeme viaszarykamien szarykamien
8481 00f7 450
9665 6f55 450

"Gdybym palił, zapaliłbym teraz papierosa, patrząc na rzekę i myśląc o tym, jak wszystko jest mętne i niepewne, a tak, nie paląc, pomyślę tylko, że wszystko jest mętne i niepewne, rzeczywiście, ale bez papierosa, chociaż papieros, gdybym go palił, sam z siebie wyraziłby mętność i niepewność rzeczy, tak jak dym, gdybym palił".

— José Saramago

Reposted fromhrafn hrafn viahormeza hormeza

- Co robiłaś wieczorem?
- Siedziałam i gapiłam się w zegar, aż wydawało mi się, że już mogę do ciebie zadzwonić, żeby nie wyszło, że za bardzo mi zależy. - Śmieję się.
- A ty co robiłeś?
- Siedziałem i czekałem na twój telefon i zastanawiałem się, co powiedzieć, żeby nie wyszło, że za bardzo mi zależy.

James Frey

Reposted fromhrafn hrafn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...